ГЛАСАЊЕ ЗА ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ ПКРС-ППК ДОБОЈ

На основу члана 13. и 14. Правилника о изборима за органе и тијела Привредне коморе Републике Српске и подручних привредних комора, Изборна комисија Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Добој објављује

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ГЛАСАЊЕ

ЗА ИЗБОР ПРЕДСТАВНИКА У СКУПШТИНУ ПОДРУЧНЕ ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ

Позивају се чланови Привредне коморе Републике Српске – Подручне привредне коморе Добој, да приступе гласању за избор представника у скупштину подручне привредне коморе.

ГЛАСАЊЕ се врши у периоду од 18-31.12.2020. године

Гласање врше чланови привредне коморе за припадајућу изборну јединицу

(грана привреде   у којој члан Коморе обавља дјелатност)

Гласачки листићи за сваку од изборних јединица приложени су на овој интернет страници и у просторијама ПКРС-ППК Добој, ул. Српских соколова 1., Добој.

Гласати се може: радним даном у времену од 09.00-14.00 часова непосредно у просторијама ПКРС-ППК Добој или поштом/факсом/електронском поштом.

Гласачки листићи по изборним једницима:

  1. Пољопривреда, прехрамбена индустрија и риболов 4 члана,
  2. Шумарство и индустрија прераде дрвета 6 чланова
  3. Индустрија производа од коже и текстила 3 члана
  4. Производња и прерада деривата нафте, хемијских и производаод гуме и пластичних маса 4 члана
  5. Металопрерађивачка и остала прерађивачка индустрија 7 чланова
  6. Грађевинарство и вађење руда и камена 4 члана
  7. Трговина на велико и мало, угоститељство и финансијско пословање 4 члана
  8. Саобраћај, складиштење и комуникације 6 чланова
  9. Производња и снабдијевање електричном енергијом, гасом и водом и остале јавне, комуналне  друштвене, социјалне и личне услужне дјелатности 5 чланова

Leave a Reply