• USKLAĐJIVANJE I REGISTRACIJA REDOVA VOŽNJE
  1. Knjiga redova vožnje 2023
  2. Daljinar sa minimalnim vremenom vožnje:
    Daljinar Privredne komore Doboj
    Daljinar – Uputstvo za primjenu
  3. Brisani redovi vožnje:
  • SERTIFIKAT O PORIJEKLU ROBE – OF ORIGIN
  • POTVRDA O PREFERENCIJALNOM TRETMANU